"Efter många år tillsammans på svenska scener men också inspirerade av kontinenten är i dag MalvaKvartetten en mycket samspelt enhet."

”Med sin vackra tonbildning, sin känsla för valörer och melodisk skönhet och inte minst med sitt självförtroende gör de musiken rättvisa.”

- DalaDemokraten 29 juli 2015

 

"Jag tycker mycket om deras förhållningssätt till musiken. Där andra stråkkvartetter ibland tar i så de spricker i utlevelse är de närmast återhållsamma, lyssnande och, förefaller det mig, mycket medvetna om musikens helhetsuttryck och form."

- Gefle Dagblad 28 september 2014